Alla tidningar ger upphov till växthusgaser.

I snitt orsakar en europeisk tidningsläsare utsläpp motsvarande 27 kilogram CO2-ekvivalenter per år. I Sverige något mindre, bara knappt 20, eftersom vi har en högre andel vattenkraft. Det visar en studie från KTH. Det är pappersproduktionen, tryckningen och distributionen som står för merparten av koldioxidutsläppen. Utsläppen från det redaktionella arbetet och från transporterna från pappersbrukstryckeri, är försumbara.

Direktreklamen miljöutreds

Läste i dagens media idag att Posten, Svensk Direktreklam mfl skall miljöutreda direktreklamen. Detta för att se hur den påverkar miljön. Man vill bl.a. se hur stor koldioxidutsläppen är.

Denna utredning kommer att pågå under tre års tid och man har döpt projektet till Miljö Direkt.

Ett mycket bra initiativ enligt mig. Skönt att se att fler och fler börjar ha ett miljötänk!

Läs hela artikeln här: Direktreklamen miljöutreds

En annan artikel inom samma kategori: Kappahl klimatkompenserar sin dr

RSS 2.0